روز: 30 دلو 1396

مثل همه زن‌های دنیا

معصومه رحیمی داستان باران می‌بارد. پشت پنجره کوچک چوبی نشسته ام و به زمین خوردن قطره‌های درشت باران نگاه می‌کنم. دل من هم مثل این آسمان ابری گرفته است. با ...

«می‎تو» فراتر از پایان‎ بخشیدن به تجاوز جنسی است؛ ما مطالبات بیش‌تری داریم

ترجمه: اخگر رهنوردمنبع: گاردیننگارنده: جسیکا والنتی یک: گفته‌ی معروف در فمینیسم مدرن این است که زنان باید «خواسته‌‎های بیش‌تری داشته باشند». به ما آموختانده شده است که ارزش‎مان را دست‎کم ...