روز: 4 سرطان 1397

نقش زنان در معامله‌های صلح

نقش زنان در گیرودار صلح داخلی افغانستان، آن‌گونه نیست که شورای عالی صلح، نهادهای وابسته به حکومت و تعدادی از حامیان و دادخواهان زنان رجز می‌خوانند. زنان افغانستان تاکنون برای ...

چرا مادران و نوزادان سیاه‎پوست آمریکایی با بحران مرگ و زنده‌گی مواجه‎اند؟ بخش هفتم

منبع: نیویارک تایمز نویسنده: لیندا ویلاروسا برگردان: اخگر رهنورد در اواخر دهه‎ی 1990، محققان دیگر سعی می‎کردند سر از معمای اختلاف سیاه-سفید در مرگ‎ومیر نوزادان درآورند. فقر به ‎تنهایی در ...