روز: 3 میزان 1398

زنان و چالش‌های جدید

نورالله صفایی زنان که نیمه مهم و حیاتی پیکر جامعه را شکل می‌د‌هند در طول تاریخ قربانی اصلی خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها بوده‌اند. همیشه مردها با استفاده از دستگاه حکومت و ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00