روز: 5 دلو 1398

دو نیمه‌ی یک خوش‌بختی

جامعه‌ی انسانی برساخته‌ی ذهن خود آنهاست. این باورها، اعتقادات و نگرش‌های خود ماست که ارزش‌های مان را شکل می‌دهد و رفتارهای مان را تعیین می‌کند. حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ...

«از ماست که برماست»

ناهید احسانی زرگرزاده اکثر زنان افغانستان علاقه خیلی عجیب به این دارند که گذشته‌ی خودشان را به رخ دیگران بکشند. مثلن؛ ما زودتر از زنان اروپای حق رأی‌دادن داشتیم، ما ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00