روز: 18 حوت 1398

روزنه‌ی بسوی فردا

کریمه شبرنگ در افغانستان جریان تاریخی سیاست و فرهنگ مسیر پر خم و پیچی داشته‌است. در این بستر سرگذشت زنان و سرنوشت آنان، داستان‌های شنیدنی و بحث‌برانگیزی دارد. نمی‌خواهم به ...

قرار است با که صلح کنیم؟

مرجانه سادات در کوچه‌های کاه‌فروشی یا همان کابل قدیم، دنبال افرادی می‌گردم تا برایم بگویند؛ صلح برای‌شان چه معنی می‌دهد؟ دارم روی گزارش کار می‌کنم. با زنانی حرف می‌زنم که ...

صلح؛ بیم و امید

نیلوفر الحان اکبری می‌خواهم آزاد باشم، بیاموزم، در اجتماع، در رسانه‌ها، در تجارت، در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی فعال بمانم و به عنوان یک زن واقعی داشته باشم. نمی‌توانند مرا ...

صفحه 1 از 2 1 2