روز: 6 میزان 1399

چرا فکر می‌کنیم مجردی بهتر است؟

فرشته محبوبی کارشناسان می‌گویند: امروزه تمایل جوانان به زندگی مجردی در جامعه به دلایل مختلفی بسیار افزایش یافته است، اما باید بدانیم زندگی مجردی خوب است یا بد و ‌چرا جوانان پس از ازدواج، زندگی مجردی را از جمله روزهای پادشاهی فکر می‌کنند؟ بعضی از این محققان باورمند هستند که بسیاری از جوانان به دلیل اینکه مادر و پدر شان از همان کودکی تا بزرگ‌سالی او با یکدیگر اختلاف و ‌دعوا داشتند و‌آرامش و آسایش او‌ را سلب نموده‌اند، این سبب شده تا آنان تمایل به تنها زندگی کردند پیدا کنند. بیاد داشته باشید همین دعواهای داخل خانه سبب می‌شود تا جوانان از زندگی متاهلی دست بردارند، چونکه آنان همه‌ای زندگی پس از ازدواج را در آینه‌ای، زندگی مادر و پدر خود می‌دانند. بعضی از خانواده‌ها خواسته یا ناخواسته شرایط زندگی را برای جوانان شان تنگ می‌کنند و‌آنان را از دوران کودکی الی نوجوانی تحتکنترول خود می‌داشته باشند. آنها این شیوه را درست‌ترین قاعده برای زیر نظرداشتن اولادهای شان می‌دانند بی‌خبر از اینکه مرحله انتظار ...