روز: 18 حوت 1399

طرح یک پرسش

صد سال نهضت زنان، روایت صد سال رنج زنان افغانستان برای تغییر بوده است. در هشت مارچ امسال، سعی کرده ایم چکیده‌ای از رنج‌های صدساله را بیان کنیم. با وجودی ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00