روز: 13 ثور 1400

دختر زیادی

نویسنده؛ آرزو نوری او یک دختر معیوب بود، خوب یادم است وقتی به دنیا آمد،‌یکی از دستانش حرکتی نداشت. همه ناراحت شده بودیم. مردم قریه‌ی ما و در کل فامیل ...

سهم زنان از آزادی بیان

اگر بگوییم زنان در دو دهه اخیر بیش از هر زمان تاریخ امکان بلند کردن صدایش را داشته است، سخنی به بیراهه نگفته‌ایم. زنی که هویتش در فرهنگ مردسالار با ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00