روز: 9 اسد 1400

طالبان انسان نمی‌شوند!

نویسنده: حسین رهیاب بلخی چند سال قبل که امید زیادی به آینده کشور داشتم، مقاله‌ای با عنوان «طالبان هم تغییر می‌کنند!» نوشتم و آن را در یکی از شماره‌های روزنامه ...