روز: 17 اسد 1400

«هرگز برقع نخواهم پوشید»

پیشینه‌ی پوشیدن چادری در افغانستان نزدیک به یک سده‌ی پسین برمی‌گردد. پوشیدن چادری جزئی از فرهنگ‌های وارده در افغانستان است که به اجبار بر زنان قبولانده شده است. عامل عام‌سازی ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00