روز: 22 میزان 1401

صلیب سرخ: کودکان 40 درصد قربانیان غیرنظامی ماین‌های جاسازی شده را تشکیل می‌دهند

صلیب سرخ: کودکان 40 درصد قربانیان غیرنظامی ماین‌های جاسازی شده را تشکیل می‌دهند دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان با ارائه آمار قربانیان ماین‌های جاسازی شده و مواد منفجر ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00