روز: 31 حمل 1402

روایت زنان از زندان طالبان؛ از آرزوی مرگ تا کابوسی که هر شب تکرار می‌شود

گروه تروریستی طالبان از زمان تسلط بر افغانستان زنان زیادی را از خانه‌ها و خیابان‌ها گرفتار و زندانی کرده‌اند؛ زنانی‌که به جرم «زن بودن»، «اعتراض خیابانی» و «هویت قومی» شان، گرفتار، زندانی و شکنجه شده‌اند. ...