روز: 6 ثور 1402

آرزوهای ناتمام یک سرباز

«از کودکی دوست داشتم سرباز باشم و لباس نظامی بپوشم، وقتی با خواهر بزرگترم می‌گفتم، او می‌گفت که یک دختر نمی‌تواند سرباز شود، من همیشه فکر می‌کردم که چرا یک ...