روز: 7 ثور 1402

نامه فرهنگیان افغانستان به آنتونیو گوترش: با هرگونه اقدام برای به رسميت شناختن طالبان مخالفیم

شماری از نویسندگان، روشنفکران، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر افغانستان که اکنون در خارج از کشور بسر می‌برند، با ارسال یک نامه سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد ...