روز: 25 سرطان 1402

جویبار ناامیدی

صبح است و آفتاب بالای روستا تابیده، صدای پرنده‌ها هوای صبح‌گاهی را قشنگ‌تر کرده و چوپان با صدای بلند اهالی روستا را برای بردن رمه‌‌ی شان به چراگاه صدا می‌زند، ...