روز: 26 سرطان 1402

«جامعه جهانی در برابر افزایش فرمان‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان اقدام عملی کند»

زنان معترض افغانستان از جامعه جهانی می‌خواهند که در واکنش به فرمان‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان اقدامات عملی روی دست بگیرند. اعضای جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان روز گذشته در واکنش ...