روز: 2 اسد 1402

مهاجران افغانستان در پاکستان: کمیشنری سازمان ملل سهل‌انگاری می‌کند

گروه دادخواهی Save Us متشکل از پناهجویان افغانستانی در پاکستان از افزایش مشکلات اقتصادی و روانی میان مهاجران اهل افغانستان در پاکستان می‌گوید و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را به سهل‌انگاری ...

عذرا شکران در اعتراض به ممنوعیت کار زنان اسناد تحصیلی‌اش را به فروش گذاشت

عذرا شکران، زن ۲۹ ساله، دانش‌آموخته‌ی زبان و ‌ادبیات انگلیسی از دانشکده‌ی تعلیم و تربیه دانشگاه بامیان است. او استاد تربیه‌ی معلم در دایکندی و مسئول‌ فدراسیون بایسکل‌رانی در این ولایت ...