روز: 3 اسد 1402

پایان ضرب‌الاجل بستن آرایشگاه‌ها؛ «امید و آرزوهای مان را با وسایل کار یکجا جمع کردیم»

امروز(سوم اسد 1402 خورشیدی) مهلت یک ماهه‌ی گروه تروریستی طالبان برای مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان به پایان رسید. قرار است امروز 12 هزار آرایشگاه زنانه مسدود و 60 هزار زن بیکار شوند.