روز: 12 اسد 1402

زنان معترض در آلمان و پاکستان: نشست‌های پنهانی منجر به عادی‌سازی روابط جهان با طالبان نشود 

زنان معترض افغانستان مقیم آلمان و زنان معترض افغانستان مقیم پاکستان دیروز (چهارشنبه، ۱۱ اسد ۱۴۰۲ خورشیدی)در بیانیه‌های شان تاکید کرده‌اند که «به هیچ فردی وکالت نمی‌دهند که به نمایندگی از ...