روز: 20 اسد 1402

گزارشگران بدون مرز: بیش از ۸۰ درصد از خبرنگاران زن در افغانستان کارشان را ترک کرده‌اند

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که به دلیل سیاست‌های محدود کننده گروه تروریستی طالبان علیه خبرنگاران زن در افغانستان در دو سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد آن‌ها مجبور شده‌اند ...