روز: 29 اسد 1402

بررسی رمان چاردختر زردشت

رمان چاردختر زردشت روایتی از رخدادهای گوناگون در زمان‏های مختلف است که به سبک رئالیسم جادویی بیان شده و تاریخ ایجاد سرزمینی به نام زردشت‏آباد را در بر دارد. این ...