روز: 25 سنبله 1402

نامۀ سرگشادۀ فعالان حقوق‌بشر به انجمن بین‌المللی عملیات ثبات (ISOA)

جمعی از فعالان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان پس از سفر یکی از اعضای انجمن بین‌المللی عملیات ثبات(ISOA) به کابل و اشتراک در نشست اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا با حضور طالبان، ...