روز: 21 عقرب 1402

گرسنگی شوخی نیست

شب قبل‌ باران باریده بود، هوا برخلاف همیشه پاک بود و سردتر از روزهای قبل، وقتی از خانه بیرون شدم آفتاب از پشت‌ کوه‌ها خودنمایی می‌کرد، برخلاف روزهای گرم تابستان، ...