درباره نیمرخ

نیمرخ رسانه‌‌ی آزاد است که تلاش می‌کند با نگاه ویژه به تحلیل، بررسی و بازنمایی مسایل زنان در افغانستان و جهان بپردازد. نیمرخ بستری برای راه‌اندازی یک گفتمان زنانه است و می‌کوشد زمینه‌ساز طرح مطالب و مباحثی باشد که آشکارا یا پنهان دیدگاه مسلط مردانه بر سیاست، اقتصاد و هنجارهای اجتماعی را با خود نداشته باشد.

نیمرخ صدای اعتراض و پُرسش زنان نسبت به سیاست‌گذاری، نگاه و عملکردهای ناعادلانه است و در این راستا تلاش می‌کند ساختارها، قوانین و کلیشه‌های رایج در عرصه‌های مختلف علیه زنان را مورد نقد و پُرسش قرار دهد. بر همین اساس، نیمرخ بر عاملیت زنان، عدالت جنسیتی، برابری، آزادی، نقد ساختارهای تولید خشونت علیه زنان، روایت‌سازی، مستندسازی و مبارزه پایدار برای تغییر وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان تمرکز می‌کند.

نیمرخ در آگست 2017 در کابل ایجاد شد و به صورت هفته نامه چاپ می‌شد، در سال 2019 در کنار نسخه چاپی، نسخه آنلاین نیمرخ نیز ایجاد شد و پس از سقوط کابل به دست گروه تروریستی طالبان در 15 آگست 2021 تنها نسخه آنلاین آن فعال است. نیمرخ یک سال پس از توقف نشرات چاپی‌اش، به عنوان یک نهاد رسانه‌ای غیرانتفاعی در کانادا ثبت شد.

مواضع نیمرخ تنها در ستون «دیدگاه» بازتاب می‌یابد. دیگر مطالب حامل دیدگاه نویسندگان است و نیمرخ با اعتقاد به اصل آزادی بیان و اندیشه صرف آن‌ها را بازتاب می‌دهد.