نیمرخ

نیمرخ

نیمرخ رسانه‌‌ی آزاد است که تلاش می‌کند با نگاه ویژه به تحلیل، بررسی و بازنمایی مسایل زنان در افغانستان و جهان بپردازد. نیمرخ صدای اعتراض و پُرسش زنان است.

در این راستا، نیمرخ تلاش می‌کند ساختارها، قوانین و کلیشه‌های رایج در عرصه‌های مختلف علیه زنان را مورد نقد و پُرسش قرار دهد. بر همین اساس، رسانه‌ی نیمرخ بر عاملیت زنان، عدالت جنسیتی، برابری، آزادی، نقد ساختارهای تولید خشونت علیه زنان، روایت‌سازی، مستندسازی و مبارزه پایدار برای تغییر وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان تمرکز می‌کند.

نیمرخ بستری برای بازتاب روایت‌های زنان از زندگی در جهان امروز است.

زنان افغانستان زندگی می‌خواهند، مقام‌های غربی زنده ماندن

کابل در روزهای گذشته شاهد سفرهای متعدد مقام‌های غربی و مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد بود. از امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گرفته تا شمار دیگر از مقام‌های غربی باربار با سران طالبان در کابل و...

گنداب «ابی گیت» سرخ بود

یکی می‌گفت پاکستان برویم، دیگری به ایران دل خوش می‌کرد. در این میان مانده بودم چه کاری می‌توان کرد. ترس هیولایی که جای خون در شریان‌ها جاری‌ است. چگونه می‌توان در چنین شرایط خود را تا مرز رساند؟

جهان در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان جدی عمل کند

حدود یک‌ونیم سال از تسلط طالبان در افغانستان مي‌گذرد. خلاف تمام ادعاهای رهبران‌شان که در نشست با نمایندگان جامعه جهانی مطرح می‌کنند، هیچ تغییری در عملکرد این گروه به وجود نیامده است، بلکه شبیه دهه 90 عمل می‌کند.

زنان افغانستان از جامعه جهانی واکنش تند نه، تغییر نظام می‌خواهند

زنان افغانستان با توجه به ماهیت، تفکر و نحوه‌ی عملکرد طالبان در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهان تغییر نظام هستند نه تغییر طرز تعامل جهان با این گروه که به امید اصلاح و...

صفحه 1 از 100 1 2 100