نیمرخ

نیمرخ

نیمرخ رسانه‌‌ی آزاد است که تلاش می‌کند با نگاه ویژه به تحلیل، بررسی و بازنمایی مسایل زنان در افغانستان و جهان بپردازد. نیمرخ صدای اعتراض و پُرسش زنان است.

در این راستا، نیمرخ تلاش می‌کند ساختارها، قوانین و کلیشه‌های رایج در عرصه‌های مختلف علیه زنان را مورد نقد و پُرسش قرار دهد. بر همین اساس، رسانه‌ی نیمرخ بر عاملیت زنان، عدالت جنسیتی، برابری، آزادی، نقد ساختارهای تولید خشونت علیه زنان، روایت‌سازی، مستندسازی و مبارزه پایدار برای تغییر وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان تمرکز می‌کند.

نیمرخ بستری برای بازتاب روایت‌های زنان از زندگی در جهان امروز است.

صفحه 1 از 85 1 2 85