امان میرزایی

امان میرزایی

امان میرزایی از اول ماه جنوری ۲۰۲۲ میلادی بدینسو به عنوان ویراستار و نویسنده در نیمرخ کار می‌کند. مطلب‌های زیر از جمله نوشته‌های او در نیمرخ است.

مروری بر نشست‌های بین‌المللی درباره افغانستان طی یک سال گذشته

این برنامه در ادامۀ نشست‌های گذشته که برای افغانستان برگزار شده و نتیجه‌ای را در بر نداشته‌است برگزار گردید. مهم‌ترین نگرانی جامعۀ بین‌المللی اولویت یافتن شریعت به جای قانون و حقوق بشر در افغانستان است. موردی که...

یک سالگی سقوط و نگاهی به گردهمایی‌های اعتراضی در جهان

هم‌زمان با گردهمایی اعتراضی زنان در افغانستان، هزاران تن از افغانستانی‌های مقیم کشورهای غربی با برپایی تجمع‌های اعتراضی، بیزاری‌ خود از طالبان و حمایتشان را از زنان و مردم افغانستان اعلام کردند.

مخالفت با آموزش دختران، دشمنی با انسانیت

17روز از آغاز سال جدید در افغانستان می‌گذرد، روزهایی که آبستن اخبار و حوادث بسیاری بوده‌است. رویدادهای اتفاق افتاده در پانزده روز گذشته، می‌تواند به اندازهٔ رویدادهای یک‌سالهٔ یک کشور باشد؛ اما در افغانستان این اتفاقات بسیار...

این همه عهدشکنی و قانون‌گریزی، جامعهٔ جهانی تضمین رفتارهای طالبان را در چه می‌بیند؟

مراحل پلکانی قدرت‌گیری ارتجاع و سلب حقوق اساسی بشر، با همان متد همیشگی سکوت خبری و عادی‌سازی جنایت از سوی طالبان به‌پیش می‌رود، در حالی که دانش‌آموزان دختر در افغانستان همواره حجاب معمول اسلامی را رعایت کرده‌اند،...

صفحه 1 از 2 1 2