آوش مهربان

آوش مهربان

گزارشگر نیمرخ

زنان معترض در پاکستان: «جهان بجای تعامل با طالبان برای نظام دموکراتیک زمینه‌سازی کند»

دو جنبش زنان معترض افغانستان با برگزاری یک تجمع اعتراضی و صدور قطعنامه مشترک به مناسبت 15 اگست، دومین سالروز سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن گروه تروریستی طالبان، خواهان حمایت جامعه جهانی از موضع زنان...

دختر همجنسگرایی که به ازدواج اجباری با یک قومندان طالبان تن نداد، مخفیانه زندگی می‌کند

زرغونه 16 ساله بود که شبی در یک محفل عروسی دختران همسن‌وسال او باهم پیچ‌پیچ‌ می‌کردند که فلان دختر از فلان پسر خوشش آمده، چندی از شوق عروس شدن و گوشواره طلا حرف می‌زدند، اما زرغونه حیران مانده بود...

صفحه 1 از 5 1 2 5