عزیز احمدی

عزیز احمدی

عزیز احمدی، گزارش‌گر ورزشی هفته‌نامه نیم‌رخ است. آقای احمدی متولد هرات است و دوره‌ی مکتب را در لیسه عالی حبیبه به پایان رسانده است. عزیز احمدی دو سند لیسانس در بخش‌های تعلیم و تربیه و خبرنگاری دارد. آقای احمدی به عنوان گوینده در رادیو نی و رادیو جهان ایفای وظیفه کرده، هم‌چنین در خبرگزاری افق و دیگر خبرگزاری‌های خصوصی نیز به عنوان گزارش‌گر ورزشی کار کرده و یکی از اعضای موسس انجمن خبرنگاران ورزشی افغانستان است.