گلچهره

گلچهره

مهاجرت و بغضِ بی‌وطنی

مصروف خیاطی هستم که صدای زنگِ دروازه به گوش می‌رسد. اطهر را مقابلِ کولر خواب داده‌ام تا بتوانم باقی‌ماندۀ مواد دمپایی را بدوزم. به‌‌عجله تلیفون را می‌گیرم؛ صدای شوهرم می‌آید که «دروازه را باز کن، مهمان داریم!»...

سرگذشت تلخ حوا

امروز می‌خواهم سرگذشت دوست مادرم را بنویسم. اسمش حواست و با مادر بیمارش زنده‌گی می‌کند. چند روز پیش که خانه‌اش رفته بودیم، دیدم که از آن حوای شاد و سرحال و خنده‌روی قبلی خبری نیست. مادرم که...

رویای معلمی و کابوس آوارگی

پس از مدتی امتحان آزاد دادم و در بست معلمی کامیاب شدم. شغل معلمی یکی از آرزوهای دایمی‌ام بود. قبلا هر وقتی که معلم داخل صنف ما می‌آمد و تدریس می‌کرد، با خود می‌گفتم ایکاش روزی برسد که من...

پریود و حس حقارت

روزهای جمعه و بعد از ظهر روزهای هفته که از مکتب رخصت می‌شدم، بزها و گوسفندان را به چراگاه می‌بردم. از خوبی‌های چوپانی این بود که دور از فضای شلوغ خانه، در هوای آزاد و محیط آرام، سر...

چرخه‌ی زندگی زنان روستایی

زمستان که می‌رسد کسب‌وکار مادرم هم گل می‌کند. با آنکه تمام سال پا‌ به پای پدرم در مزرعه کار می‌کند، دامداری می‌کند و در خانواده بر همه امور روزمره‌ زندگی مدیریت دارد ولی در زمستان بیشتر از دیگران...

صفحه 1 از 3 1 2 3