عبدالقدوس حافد

عبدالقدوس حافد

عبدالقدوس حافد، دوره‌ی کارشناسی اداره‌ تجارت را در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه کاتب تحصیل کرده است.
او در دانشگاه‌ بامیکا به عنوان مدیر اداری و در مجتمع آموزشی ستاره به عنوان آموزگار زبان انگلیسی کار کرده است.
آقای حافد از اول جنوری 2021 میلادی به عنوان یکی از اعضای هفته‌نامه نیمرخ آغاز به کار کرد و در بخش ترجمه‌ی مطالب از زبان انگلیسی به فارسی همکاری می‌کند.

چرا هنوز به رهبران زن بی‌اعتماد هستیم؟

نویسنده: Christine Ro ترجمه: عبدالقدوس حافد منبع: بی‌بی‌سی : https://www.bbc.com/worklife/article/20210108-why-do-we-still-distrust-women-leaders با وجود حضور زنان در نقش های قدرتمند رهبری، هنوز تعداد چشمگیری از مردم در سراسر جهان به توان رهبری زنان باور ندارند. این بی باوری ها...