حسین احمدی

حسین احمدی

از زخم‌هایش یک عکس کاری بگیر!

در بیش از یک‌ونیم دهه‌ی اخیر که عصر دموکراسی نوپا در افغانستان بود و بازار حقوق بشر و سازمان‌های مدنی پر از خریدار، دادخواهی برای زنان کالای پر فروش سازمان‌ها و نهادها شد. نهادهای مدنی، ادارات دولتی،...

نقش زنان در انتخابات؛ زنان در افغانستان حق انتخاب ندارند

ستادهای انتخاباتی در افغانستان برنامه‌ی مشخصی برای زنان ندارند تا زنان را برای شرکت در روندهای دموکراتیک انگیزه‌‌ دهد و حمایت کند. انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراسی پروسه‌ انتخابات است تا از طریق برگزاری انتخابات...

زن و مالکیت بر اقتصاد خانواده

زنان در جامعه‌ افغانستان همیشه با مدیریت مصرف در درون خانواده در چرخ اقتصاد دخیل بوده اند؛ اما حق تصرف بر منابع اقتصادی را نداشته اند. زن به عنوان رکن اساسی در تشکیل خانواده در تولید اقتصاد...

زن همیشه کنیز به‌خاطر ننگ قبیله

زن در افغانستان هنوز دارای هویت مستقل از آن خود نبوده و نامش مدفون استبداد مردسالاری در این دیار است. در خصوص زنان سه مولفه‌ی هویت، حق و آزادی ضرورت به دادخواهی دارد، آن‌چه در این نوشته؛...

زن در تقلای آزادی

آن‌قدر زن، زن گفتیم که چندی از زن تابو ساختیم، چندی هیولا و چندی شیطان، دیگران هم موجود بیکاره خواندند. تعدادی آن‌قدر زن، زن گفتند که گویا زن خدا باشد! بیایید همه از نو تعریف کنیم؛ زن...

صفحه 29 از 29 1 28 29
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00