حسین رهیاب بلخی

حسین رهیاب بلخی

حسین رهیاب بلخی، عضو هیأت تحریر هفته‌نامه نیم‌رخ، نویسنده و پژوهشگر است. آقای بلخی در نهادهای دفتر ادبیات افغانستان، اتحادیه فرهنگیان افغانستان، شورای فرهنگی مهاجران در ایران و موسسه تحقیقات و مطالعات ملی عضویت داشته و سردبیری جریده‌های پیامبر و هموطن را داشته است. رهیاب در نشریه‌های اندیشه نو، اقتدار ملی، امین، کرامت، هفته‌نامه وحدت، هاجر و گلبانگ نویسنده بوده است. آقای بلخی ۱۰ جلد کتاب نوشته است که بلخاب، سی راز خوشبختی و اصول موفقیت در انتخابات از جمله آن‌هاست. حسین رهیاب اکنون ضمن هفته‌نامه نیم‌رخ با بنیاد دانشنامه هزاره و بنیاد اندیشه نیز همکاری دارد.

طالبان انسان نمی‌شوند!

نویسنده: حسین رهیاب بلخی چند سال قبل که امید زیادی به آینده کشور داشتم، مقاله‌ای با عنوان «طالبان هم تغییر می‌کنند!» نوشتم و آن را در یکی از شماره‌های روزنامه اطلاعات روز به چاپ رساندم. آن زمان...

زنان در مسیر تاریخ – 29 | اولین فرمانروای زن

در مصر باستان همانند سایر تمدن‌‌ها، حكومت توسط مردان اداره می‌شد. منتها گاهی بنابر شرایط خاص، زنان زمام امور را به دست می‌گرفتند. نمونه‌‌هایی از حكومت ملكه‌‌ها در تاریخ مصر وجود دارد. ویل دورانت در این خصوص...

زنان در مسیر تاریخ-28 | فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی زنان در مصر

فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی زنان در مصر در مصر باستان همانند سایر تمدن‌ها، حکومت توسط مردان اداره می‌شد، منتها گاهی بنابر شرایط خاص، زنان زمام امور را به دست می‌گرفتند. نمونه‌هایی از حکومت ملکه‌ها در تاریخ مصر وجود...

زنان در مسیر تاریخ-24 | زنان و تحقیر جنسیتی

قسمت بیست و چهارم از سلسله نوشته‌های حسین رهیاب بلخی با عنوان «زنان درمسیر تاریخ» زنان و تحقیر جنسیتی                        «هنگامی‌‌که دانش‌آموزان وارد دبیرستان می‌شوند ‌کود‌ک هستند، هنگامی‌ ‌که خارج می‌شوند نوجوانند این احساس اعتماد به نفس دختران...

صفحه 1 از 3 1 2 3