لطیفه سادات موسوی

لطیفه سادات موسوی

درسال 1395 از دانشکده‌ی خبرنگاری دانشگاه کابل فارغ شده است و مدت دو سال در کابل و مدت سه سال در رسانه‌های محلی ولایت دایکندی فعالیت نموده، اکنون برای باز تاب وضعیت زنان منحیث خبر نگار در هفته نامه نیم‌رخ کار می‌کند.

صفحه 1 از 4 1 2 4