لطیفه سادات موسوی

لطیفه سادات موسوی

درسال 1395 از دانشکده‌ی خبرنگاری دانشگاه کابل فارغ شده است و مدت دو سال در کابل و مدت سه سال در رسانه‌های محلی ولایت دایکندی فعالیت نموده، اکنون برای باز تاب وضعیت زنان منحیث خبر نگار در هفته نامه نیم‌رخ کار می‌کند.

از نوروز تا سیزده بدر؛ روایت زنان از تفریح توأم با مزاحمت‌های “محتسبین” امر به معروف گروه طالبان

چاشت بود و به جمعیت در پارک تفریحی افزوده و نبض کابل هم تپنده‌تر می‌شد. متوجه هجوم مردم به دروازهٔ خروجی پارک شدیم. سه مرد درشت هیکل با دستار، چشم‌های سرمه کشیده و چپن سفید به تن...

افراد طالبان در دایکندی به دنبال زنان عضو پولیس ملی می‌گردند

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان طی بیست سال گذشته با جنگجویان طالبان مبارزه کردند، در اکثریت مطلق این دوره، افراد طالبان در گریز بودند و سربازان دولتی در تعقیب آنها؛ چون هر عضو طالبان در پیشگاه...

طالبان در دایکندی کارخانه‌ی پروسس بادام زنان را پایگاه نظامی ساختند

دو کارخانه‌ی پروسس و بسته بندی بادام به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی و استقلالیت مالی زنان در سال 2015 از سوی موسسه آکسفام به هزینه‌ی هفت میلیون افغانی ساخته شده و در اختیار ده زن قرار داده...

صفحه 1 از 4 1 2 4