معصومه عبداللهی

معصومه عبداللهی

معصومه عبداللهی، استاد دانشگاه

حق حضانت طفل توسط مادر

خانواده هسته اصلی اجتماع است و طفل، مرکز و کانون این هسته را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل احترامی ‌که اجتماع به خانواده داده به دلیل کودکی است که در درون خود می‌پروراند. اجتماع را به وجود...

حق کار زنان از نظر قوانین موضوعه

کار پدیده‌ی گره خورده با امرار معاش است و کمتر دانشمند عرصه علوم انسانی و اجتماعی را می‌توان یافت که در این مورد ابرازنظر نکرده باشد، از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و مارکس و اندیشمندان...

وکالت طلاق برای زنان

یکی از مسائلی که برای عموم زنان در جامعه مطرح است حق طلاق و نحوه اجرایی کردن آن است، بر اساس نظام حقوقی کشورهای اسلامی و با نگاه به قانون مدنی افغانستان ( ماده 139) طلاق از...