صحرا کریمی

صحرا کریمی

شب

به شب که فکر می‌کنم، شب‌های زیادی را به یاد می‌آورم. شب‌هایی گاه تاریک، حتا تاریک‌تر از سیاهی محض؛ شب‌هایی گاه پر از ستاره، ستاره‌های ریز و درشت، درخشان، پخش شده روی آسمان و شگفت‌زدگی من که...

نامه‌ی صحرا کریمی به فلمسازان جهان: سکوت را بشکنید و صدای زنان و فلمسازان افغانستان شوید!

به جامعه فیلمسازان جهان و تمام آنهایی که فیلم و سینما را دوست دارند: من صحرا کریمی هستم، کارگردان و رییس فعلی افغان فیلم، تنهاترین و قدیمی‌ترین شرکت دولتی فیلم‌سازی در افغانستان که در سال ۱۹۶۸ تاسیس شده است....