یعقوب یسنا

یعقوب یسنا

یعقوب یسنا، عضو هیات تحریر هفته نامه نیم‌رخ، نویسنده، پژوهشگر و منتقد است. در باره‌ی ادبیات، فرهنگ و مناسبات اجتماعی دیدگاه انتقادی دارد. از یسنا کتاب‌های "واژه‌های عربی در شاهنامه"، "بررسی اسطوره‌های اوستایی در شاهنامه"، "مقدمه‌ای بر فردوسی و شاهنامه‌پژوهی"، "دانایی‌های ممکن متن"، "خوانش متن"، "گشودن"، "نگارش و روش تحقیق"، رمان "در بازگشت" و مجموعه‌شعر "در غیبت" و روشنگری افسون نشر شده است.

زنِ مستقل

یعقوب یسنا درست این است ‌که انسان در روابط و مناسبات، انسان است. ارسطو گفته‌ بود انسانِ تنها و مستقل...

صفحه 3 از 3 1 2 3