یعقوب یسنا

یعقوب یسنا

یعقوب یسنا، عضو هیات تحریر هفته نامه نیم‌رخ، نویسنده، پژوهشگر و منتقد است. در باره‌ی ادبیات، فرهنگ و مناسبات اجتماعی دیدگاه انتقادی دارد. از یسنا کتاب‌های "واژه‌های عربی در شاهنامه"، "بررسی اسطوره‌های اوستایی در شاهنامه"، "مقدمه‌ای بر فردوسی و شاهنامه‌پژوهی"، "دانایی‌های ممکن متن"، "خوانش متن"، "گشودن"، "نگارش و روش تحقیق"، رمان "در بازگشت" و مجموعه‌شعر "در غیبت" و روشنگری افسون نشر شده است.

تقلیل وضعیت اجتماعی و حقوق اساسی زنان به مناسبت‌های تقویمی

یعقوب یسنا معمولن موقعی‌که از زنان صحبت می‌کنیم زنان را به قشر اناث، طبقه‌ی اناث، سیاه‌سر و... تقلیل می‌دهیم و به‌نوعی همه‌ی زنان را درهم‌جوش می‌کنیم و در دسته‌بندی‌ای بنام زنانه جمع می‌کنیم؛ این‌گونه جمع‌بندی در واقع...

ناموس‌شدن زنان

یعقوب یسنا بهتر است با چند پرسش بحث را در میان بگذاریم: «چرا زنان ناموس مردان استند؟ مردان چرا و چگونه به خود حق می‌دهند که زنان ناموس شان باشند؟ آیا امکان دارد که مردان، ناموس زنان...

زن چرا «سیاه‌سر»؟

یعقوب یسنا در نخستین برخورد به واژه‌ی «سیاه‌سر» شاید بگویید که یک اتفاق زبانی است و معنا و پیامدهای خاص فرهنگی مردسالارانه و زن‌ستیزانه را درپی ندارد؛ درصورتی‌که به‌خود زحمت بدهیم و به تعبیرهای «سیاه‌سر» در مناسبات...

زن‌ذلیل

نویسنده: یعقوب یسنا  در یادداشت‌های پیشین اشاره کردم زبان و فرهنگ جامعه‌ی مردسالار، هویت زن را از اعتبار، صفت و ارزش هستی‌شناسانه و وجودی تهی می‌کند. برای توضیح این ادعا به تعبیرهای «بهترین‌زن، زنِ گمنام»، «زنِ مردصفت»...

زنِ مردصفت؛ تهی‌کردن اعتبار هستی‌شناسانه‌ی زن

یعقوب یسنا زنِ مردصفت؛ تهی‌کردن اعتبار هستی‌شناسانه‌ی زن در فرهنگ جامعه‌ی مردسالار انواع برچسپ‌ها، توهین، تحقیر و تمسخر بر زنان وارد می‌شود. بدی این برچسپ‌ها در این است ‌که توهین، تحقیر و تمسخر به حساب نمی‌روند، بلکه...

زنِ مستقل

یعقوب یسنا درست این است ‌که انسان در روابط و مناسبات، انسان است. ارسطو گفته‌ بود انسانِ تنها و مستقل یا خدا است یا دیوانه. بنابراین استقلال انسان در مناسبات اجتماعی تعریف‌شدنی است. اما این مناسبات و...

بهترین زن، زنِ گم‌نام

یعقوب یسنا اگر به یک زن تجاوز می‌شود، مسئله این نیست‌که آن زن مورد خشونت واقع شده‌است؛ مسئله‌ این است ‌که عزت و آبروی مردان برباد رفته‌است این عنوان دو معنا دارد. بنابه باور فرهنگی جامعه‌ی پدرسالا...

از عشق که می‌گوییم…/ خوانشی از مجموعه‌شعری «سوره‌ی گیسو» اثر مهتاب ساحل

نویسنده: یعقوب یسنا از عشق که می‌گوییم…/ خوانشی از مجموعه‌شعری «سوره‌ی گیسو» اثر مهتاب ساحل حافظ گفته ‌بود «از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر/ یادگاری ‌که در این گنبد دوار بماند»، آیا انسان معاصر هنوز فرصت و...

صفحه 3 از 3 1 2 3