زهرا سالومه

زهرا سالومه

زهرا سالومه از اول ماه جنوری ۲۰۲۲ میلادی بدینسو به عنوان گزارشگر در نیمرخ کار می‌کند. مطلب‌های زیر از جمله کارهای او در نیمرخ است.

تسلط گروه طالبان و افزایش خشونت‌های خانوادگی علیه زنان

«پس از آمدن طالبان و بی‌کار شدن مردان خانواده، خشونت‌های خانوادگی بیش‌تر از هر زمان دیگری در خانه‌ها افزایش یافته؛ این خشونت‌ها از سوی مردان خانواده بر زنان انجام می‌شود؛ چون فکر می‌کنند، تنها زنان مسئول انجام...