زهرا سالومه

زهرا سالومه

زهرا سالومه از اول ماه جنوری ۲۰۲۲ میلادی بدینسو به عنوان گزارشگر در نیمرخ کار می‌کند. مطلب‌های زیر از جمله کارهای او در نیمرخ است.