سکوت را بشکنیم

سکوت را بشکنیم یک کارزار است. کارزاری که از سوی نیمرخ برای اعتراض علیه تجاوز محارم راه‌اندازی شده است. این کارزار بر آزار جنسی از سوی محارم تمرکز دارد. ولی هرگونه آزار جنسی را افشا می‌کند. افراد می‌توانند با حفظ هویت شان روایت‌ها و تجربه‌های شان از آزار جنسی را از طریق این کارزار از آدرس‌های نیمرخ همگانی بسازند تا زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر و تحت تهدید آزار جنسی آگاهی لازم را پیدا کنند و در صورت وقوع هرگونه رویداد مشابه سکوت شان را بکشنند تا حاشیه‌های امن آزارگران جنسی از بین برود.«سکوت را بشکنیم» یک کارزار است. کارزاری برای آگاهی‌دهی بخصوص به زنان و دختران. هدف ما کاهش و جلوگیری از تجاوز افراد محارم و نزدیک به کودکان، زنان و افراد آسیب‌پذیر جامعه است. تحقیقات اجتماعی و واقعیت‌های جوامع سنتی نشان می‌دهد که محارم و افراد نزدیک در آزار و اذیت جنسی کودکان، دختران و زنان نقش پنهان و دوامداری دارند. دسترسی مداوم آنان به قربانی و شرم‌ و حیای ناشی از ارزش‌های اجتماعی، موجب شده که قربانیان تا مدت‌ها مورد خشونت و آزار جنسی قرار بگیرند. این مسئله موجب شده که قربانیان تا سال‌ها درگیر ترومای ناشی از تجاوز و خشونت جنسی باشند. مشکلات روحی و روانی، انزوا، ترس‌ و در نهایت خودکشی از مهمترین پیامدهای این معضل اجتماعی است. از این‌رو ایجاب می‌کند تا علیه این معضل تلخ اجتماعی در مرحله اول آگاهی‌دهی، سپس علیه آنان مبارزه دوام‌دار صورت بگیرد. برای رسیدن به نتیجه مطلوب مهم است که «سکوت‌مان را بشکنیم» و حاشیه‌های امن آزاردهندگان کودکان و دختران‌مان را ویران کنیم. این مهم بدست نمی‌آید مگر آنکه درباره‌ی تجربیات و مشاهدات‌مان بنویسم. مادامی که تجربیات و رنج‌هایمان را به اشتراک ‌می‌گذاریم و درباره‌ی آن حرف می‌زنیم، می‌توان امیدوار بود که تجربیات ما به دیگرانی که در معرض آسیب قرار دارند یاری رساند. رسانه‌ی نیمرخ با احترام به اصول و اخلاق روزنامه‌نگاری، هویت‌های فردی روایت‌کنندگان را حفظ خواهد کرد. برای ایجاد یک جامعه‌ی سالم و عاری از خشونت دست‌به‌دست هم دهیم.

درخواست شرم‌آور مدیر

کارزار «سکوت را بشکنیم» نویسنده: یکی از مخاطبان نیمرخ من دو سال است که با نامزدم عقد کرده‌ایم و در چند مکتب خصوصی و مراکز آموزشی، مضامین ریاضیات را تدریس کردم و اکنون نیز در...

ساده‌دلی، کار دستم داد

کارزار #سکوت_را_بشکنیم نویسنده: یکی از مخاطبان نیمرخ دو سال می‌شد که صنف دوازده را تمام کرده بودم و تازه صنف دوم دانشگاه بودم. هیچ چیزی را نمی‌فهمیدم. از محیط دانشگاه هراس داشتم؛ چون شنیده بودم...

شبی که خواهرم سکوتش را شکست

روایت یکی از مخاطبان نیمرخ به مناسبت کارزار «سکوت را بشکنیم» صنف سوم مکتب بودم و با خواهران بزرگترم در یکی از اتاق‌های خانه کرایه‌ای‌مان قالین می‌بافتیم. خانه متعلق به شوهر عمه‌ام بود. گاهی شوهر...

صفحه 1 از 2 1 2