گفت‌وگو

گفت‌وگوی ویژهٔ با شهزاده سمرقندی؛  دشمنی با نوروز دشمنی با زندگی و حلقهٔ طبیعی اجتماع است

این که امروز در افغانستان طالبان با نوروز ستیز می‌کنند و آن را می‌خواهند از جایگاه خود خارج کنند، باعث تأسف است و هم بیانگر این‌که با شادی و با جریان طبیعی هستی مخالفت دارند.

صفحه 2 از 15 1 2 3 15