قانون

ستون قانون یکی از ستون‌های ویژه‌ی نیمرخ است که به نشر، تحلیل و تفسیر قوانین و ماده‌های قوانین، لوایح، مقرره‌ها، اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی نافذ مرتبط به زنان در افغانستان می‌پردازد. در این ستون خلاهای قانونی مربوط به زنان نیز بررسی می‌شود.