دیدگاه

650 روز سیاه

بیش از 650 روز از آن لحظه‌ای سیاه گذشت. لحظه‌ای که رهبر طالبان فرمان ظالمانه‌ی مسدود شدن دروازه‌های مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف شش صادر کرد. فرمان که با واکنش‌های گسترده و محکومیت‌های فراوان به همراه...

نوروز مبارک!

نوروز، سه اصل اساسی درهم تنیده دارد؛ طبیعت، انسان و فرهنگ. نوروز فصل زایش طبیعت است، انسان زاییده‌ی طبیعت و فرهنگ زاییده‌ی ذهن انسان است.

زنان افغانستان زندگی می‌خواهند، مقام‌های غربی زنده ماندن

کابل در روزهای گذشته شاهد سفرهای متعدد مقام‌های غربی و مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد بود. از امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گرفته تا شمار دیگر از مقام‌های غربی باربار با سران طالبان در...

صفحه 2 از 10 1 2 3 10