ستون‌ها

متن سخن‌رانی هدا خموش در نشست پارلمان اروپا

من به نمایندگی از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان این‌جا سخن می‌گویم. من از کشوری آمده‌ام که این روزها سخت‌ترین بحران انسانی و بدترین محرومیت حقوق بشری را می‌گذراند. این روزها آزادی، بی‌ارزش‌ترین و حقوق بشر...

متن دومین سخنرانی هدا خموش نماینده زنان افغانستان در نشست اسلو

حرف‌ها تناقض می‌بینیم و آن را تلاشی به منظور انحراف ذهنیت عامه می‌دانیم. این‌‌جا در برابر جامعه جهانی برای به دست آوردن پول‌های بلوکه‌شده و کسب مشروعیت و اعتماد یک چیز مطرح می‌شود؛ اما در...

صفحه 5 از 6 1 4 5 6