گزارش تحقیقی

یافته‌های گزارش تحقیقی نیم‌رخ: زنان، بزرگترین قربانیان توافقنامه صلح با طالبان

گزارش‌گر: باقر ابراهیمی نتایج یافته های گزارش تحقیقی هفته نامه نیمرخ نشان می دهد که توافقنامه صلح قریب الوقوع با طالبان به قیمت قربانی کردن حقوق و آزادی های زنان امضا خواهد شد، به عبارت...

زنان در مسیر تاریخ-28 | فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی زنان در مصر

فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی زنان در مصر در مصر باستان همانند سایر تمدن‌ها، حکومت توسط مردان اداره می‌شد، منتها گاهی بنابر شرایط خاص، زنان زمام امور را به دست می‌گرفتند. نمونه‌هایی از حکومت ملکه‌ها در تاریخ...

صفحه 1 از 4 1 2 4