نخستین‌ها

نخستین مخترع و فزیک‌دان طبی زن از افغانستان

قصه‌ی زندگی نخستین مخترع و فزیک‌دان طبی زن از افغانستان، یکی از الهام‌بخش‌ترین قصه‌های است که این روزها دختران افغانستان می‌توانند بخوانند؛ قصه‌ی مبارزه با ازدواج زود هنگام، محدودیت‌های تحصیلی، بیماری سرطان و رسیدن به...

نخستین دخترانی که برای تحصیل به خارج از افغانستان رفتند

در دوره‌ی پادشاهی امان‌الله خان (1919-1929) زنان و دختران نه تنها برای اولین بار به مکتب رفتند و مکتب، شفاخانه و نشریه‌ی ویژه زنان ایجاد شد، بلکه دختران برای دسترسی به درجه‌های بالاتر تحصیلی، به خارج از...

صفحه 1 از 2 1 2