ترجمه

بهای لذت مردان برای زنان- بخش دوم

ترجمه: اخگر رهنوردمنبع: مجله «ویک»نویسنده: لیلی لوفبارو یک‎بار که شما کاملن درک کنید که این امر تا چه اندازه وحشت‎ناک است، ممکن است منطقن به این نتیجه برسید که «داوری» ما در مورد تجاوز و...

بهای لذت مردان برای زنان- بخش اول

ترجمه: اخگر رهنوردمنبع: مجله «ویک»نویسنده: لیلی لوفبارو جهان به‌گونه‎‌ی ناراحت‎ کننده‌ای، با این واقعیت که زنان هر از گاهی، روابط جنسی توأم با اشک و گریه را تجربه می‎کنند، کنار آمده است. هنگامی که سایت...

«می‎تو» فراتر از پایان‎ بخشیدن به تجاوز جنسی است؛ ما مطالبات بیش‌تری داریم

ترجمه: اخگر رهنوردمنبع: گاردیننگارنده: جسیکا والنتی یک: گفته‌ی معروف در فمینیسم مدرن این است که زنان باید «خواسته‌‎های بیش‌تری داشته باشند». به ما آموختانده شده است که ارزش‎مان را دست‎کم بگیریم- چه در گفت‌‎وگوها بر...

صفحه 5 از 5 1 4 5