زنان و مهاجرت

شهربانو در آوارگی و مهاجرت

در بیست سال گذشته جنگ، فقر و بی‌کاری مهم‌ترین عوامل مهاجرت‌ها بوده، اما هستند کسانی‌که با تمام این‌ها کنار می‌آیند و دوست ندارند آواره شوند چون ساختن زندگی نو، پذیرفتن ارزش‌ها و فرهنگ جدید و...

صفحه 3 از 3 1 2 3