بهشته خرم

بهشته خُرَّم

بهشته خُرَّم؛ زاده بلخ، دکلماتور، نویسنده و دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی است.

“هزار و یک شب” عنوان ستون قصه‌ها و روایت‌های نا تمام از زندگی زنان افغانستان در وبسیات رسانه نیمرخ است.
بخش پادکست (نسخه صوتی) نیمرخ را به تازگی راه اندازی کرده ایم که این بخش را بهشته خُرَّم پیش می‌برد و روایت‌های عینی  زنان ا را به شکل صوتی در یوتیوپ نیمرخ منتشر می‌کند.