برچسب: آزادی

معترضان زن به مناسب 25 نوامبر؛ در دو سال گذشته، افغانستان مکان خوفناکی برای زنان بوده‌است

زنان معترض عضو «جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» به‌مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، امروز 25 نوامبر، دست به‌اعتراض زده و با نشر قطع‌نامه‌ای گفتند؛ زندانی شدن ...