برچسب: ادبیات و شعر

بررسی رمان چاردختر زردشت

رمان چاردختر زردشت روایتی از رخدادهای گوناگون در زمان‏های مختلف است که به سبک رئالیسم جادویی بیان شده و تاریخ ایجاد سرزمینی به نام زردشت‏آباد را در بر دارد. این ...

جویبار ناامیدی

صبح است و آفتاب بالای روستا تابیده، صدای پرنده‌ها هوای صبح‌گاهی را قشنگ‌تر کرده و چوپان با صدای بلند اهالی روستا را برای بردن رمه‌‌ی شان به چراگاه صدا می‌زند، ...