برچسب: برقع

برقع فقط چادر نیست

برقع فرمایش شریعت اسلام نیست، برقع ریشه در فرهنگ و سنت پوشش زنان افغانستان ندارد، برقع صرف یک ابزار سیاسی است. این یک روش کنترل است که مدل نظام‌مند آن ...

«هرگز برقع نخواهم پوشید»

پیشینه‌ی پوشیدن چادری در افغانستان نزدیک به یک سده‌ی پسین برمی‌گردد. پوشیدن چادری جزئی از فرهنگ‌های وارده در افغانستان است که به اجبار بر زنان قبولانده شده است. عامل عام‌سازی ...

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00